Bouwnummer B05

Financiële en juridische aspecten

Bij het kopen van een huis komen veel financiële en juridische aspecten aan de orde, zoals de koopovereenkomst, de aannemingsovereenkomst, het begrip vrij op naam (v.o.n.), de Woningborggarantie, de verkooptekening et cetera.

U kunt er in dit stadium van de verkoop op vertrouwen dat deze zaken bekend zijn en in een latere fase met u worden besproken. Hebt u er al vragen over? Aarzel niet om deze te stellen.

Vrijblijvende verkoopdocumentatie

Deze verkoopdocumentatie vormt samen met de v.o.n.-prijslijst en het inschrijfformulier één geheel: in dit stadium van het verkoopproces zijn alle contacten en documenten nog geheel vrijblijvend voor zowel koper als verkoper. Bovengenoemde projectdocumenten geven een zo compleet mogelijk beeld van het project en alle voor de aspirantkopers relevante oriëntatieaspecten.

Uitgewerkte contractstukken

Indien u in een latere fase het zogenaamde eerste recht van koop op één van de appartementen verkrijgt, zult u een volledig juridisch en technisch dossier ontvangen met alle relevante contractstukken. Tevens ontvangt u dan een uitgebreid overzicht van zogenaamde Standaard Kopersopties met gedetailleerde omschrijvingen en prijzen. Zodat u vóór uw aankoopbeslissing, naast de v.o.n.-prijs ook maximale prijszekerheid heeft over uw individuele koperswensen voor uw appartement. Dit alles zal uiteraard ook in een individueel kopersgesprek met de makelaar worden besproken en aan u worden toegelicht.