Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Pact3D Zandvoort B.V., hierna te noemen Santfort gelden de volgende voorwaarden:

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en kan niet worden aangemerkt als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. In het bijzonder zijn alle prijzen en beschikbaarheid op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten en actualiteit. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

We hebben met grote zorgvuldigheid deze website samengesteld en onderhouden. We garanderen niet dat de website altijd foutloos, actueel en volledig is en/of dat de website foutloos en ononderbroken functioneert en juist wordt weergegeven op uw scherm. We wijzen iedere aansprakelijkheid die op deze punten betrekking heeft dan ook nadrukkelijk van de hand.

Op de website wordt met o.a. ’links’ verwezen naar informatie van derden. De inhoud van deze informatie wordt door Santfort niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Voor de inhoud van deze informatie zijn we niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend toe aan Santfort of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Santfort is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Santfort behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.