Woonwerkunit W04

De Santfort Woonwerkunits bieden bedrijfsruimte op de begane grond in combinatie met een zeer ruime vierkamerwoning.

In Gebiedsontwikkeling Santfort is een overgang van wonen (in de Appartementen) naar werken (in de Bedrijfsverzamelgebouwen en de Bedrijfskavels) vastgelegd. De Santfort Woonwerkunits vormen deze overgang en zijn daarom geschikt voor bedrijven met een lage milieucategorie.

Spelregels Santfort Woonwerkunits

Dit betekent dat er spelregels zijn voor de bedrijven die zich in de Santfort Woonwerkunits mogen vestigen. Bedrijven met een maximale milieucategorie van 2.0 zijn hier toegestaan. Uiteraard
geldt daarnaast dat toekomstige bewoners in de gebruiksfase dienen te voldoen aan de regels uit het vigerende Bestemmingsplan. De begripsomschrijving van een bedrijfswoning in het  Uitwerkingsplan Bedrijventerrein Nieuw Noord luidt als volgt:

Bedrijfswoning een woning die een functionele binding heeft met een op hetzelfde perceel gelegen bedrijf, instelling of inrichting, ten behoeve van beheer van en/of toezicht op het bedrijf, de instelling of de inrichting.

De individuele bedrijven die zich vestigen in een Santfort Woonwerkunit hebben uiteraard mogelijk een meldingsplicht op grond van het (landelijke) Activiteitenbesluit (milieuregelgeving).